polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowych209 (Bocicoi -) Velký Bočkov št. hr. [RO/UA] - Velký Bočkov
Otwarcie ruchu 1890.11.13 granica państwa - Velký Bočkov (MSB)
Likwidacja linii 1970 granica państwa - Velký Bočkov (СЖД)
km osirodzajm.npmpunktpozostałe linie  


1.620gp-granica państwa RO 4092  


2.336st300Velký Bočkov213  


Ostatnia edycja strony: 2021.04.08 - 00:09:47

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887694 / 20541 / 155 / 2876 / 7262.76)