polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowych
LinieŁącznice i tory łączące
Linie
Linia 201 (szer.)
(Lwów -) Užok býv. št. hr. [PL/ČSR] - Čop
Linia 201a (szer.)
Historické miesto 201/1 - Historické miesto 201/2
Linia 201b (szer.)
Historické miesto 201/3 - Historické miesto 201/4
Linia 201c (szer.)
Historické miesto 201/5 - Čop
Linia 202 (szer.)
Baťovo - Slatinské Doly
Linia 202a
Historické miesto 202/1 - Slatinské Doly
Linia 203 (szer.)
Královo nad Tisou - Ďakovo št. hr. [UA/RO]
Linia 204 (szer.)
(Moskva -) Skotarský býv. št. hr. [PL/ČSR] - Čop
Linia 204a (szer.)
Historické miesto 204/1 - Historické miesto 204/3
Linia 204b (szer.)
Beskid - Historické miesto 204/4
Linia 205 (szer.)
(Debrecen -) Teresva - Teresva št. hr. [UA/RO] (- Valea Vișeului)
Linia 206
(Cămara Sighet -) Slatinské Doly št. hr. [RO/UA] - Slatinské Doly
Linia 207
(Bocicoi -) Velký Bočkov št. hr. [RO/UA] - Velký Bočkov
Linia 208 (szer.)
(Stanisławów -) Zimir býv. št. hr. [PL/ČSR] - Trebušany št. hr. [UA/RO] (- Valea Vișeului)
Linia 209 (szer.)
Užhorod - Palov št. hr. [UA/SK] (- Bánovce nad Ondavou)
Linia 210 (szer.)
Čop - Čop ŠRT št. hr. [UA/SK]
Linia 211 (szer.)
Čop - Záhony št. hr. [UA/HU]
Linia 212 (szer.)
Baťovo - Salovka št. hr. [UA/HU]
Linia 213 (szer.)
Slatinské Doly II - Veliký Bočkov
Linia 401
Čop - Čop št. hr. [UA/SK]
Linia 402
Čop - Záhony št. hr. [UA/HU]
Linia 403
Mukačevo nástupiště západ - Čop
Linia 404
Baťovo - Ďakovo št. hr. [UA/RO]
Linia 405
Baťovo - Salovka št. hr. [UA/HU]
Linia 406
Baťovo - Palov št. hr. [UA/SK]
Linia 2001 (wąsk.)
Teresva malé nádraží - Kobyla
Linia 2002 (wąsk.)
Berehovo - Kušnice
Linia 2002a (wąsk.)
Historické miesto 2002/1 - Historické miesto 2002/3
Linia 2003 (wąsk.)
Sevluš - Chmelník
Linia 2004 (wąsk.)
Iršava - Kamjanka
Linia 2005 (wąsk.)
Podpleša - Německá Mokrá
Linia 2006 (wąsk.)
Užhorod Radvanka - Antalovce
Linia 2007 (wąsk.)
Usť Čorná - Pročka
Linia 2008 (wąsk.)
Mládeží - Park2002 Berehovo - Kušnice
♦♦♦♦ Borzsavölgyi Gazdasági Vasút ♦♦♦♦
Otwarcie ruchu 1908.12.23 Berehovo - Dovhé (BVGV) 1909.05.22 Dovhé - Kušnice (BVGV)
Zmiana prześwitu 1949 Berehovo - Kušnice (СЖД) [760 > 750mm]
Zawieszenie ruchu pasaż. 1984 Berehovo - Chmelník (СЖД) 2020.03 Chmelník - Iršava (УЗ)
Likwidacja linii 2007 Zadné - Kušnice (УЗ)
Szerokość toru:750mm
km osirodzajm.npmpunktpozostałe linie 


-0.66st115 Berehovo • Берегове202404 


0.00st115Berehovo malé nádraží • Берегове Мале Zdjęcia


1.630po+bsz115Ardov • Чепивкa


2.46po115Ardov /pôvodná lokalita/ • Чепoвкa


5.250po115Kleinovo hospodářství • Затишне


7.770po+ład120Kiďouš • Зміївка


12.210po120Berehy • Великі Береги


~13.100mh120 Historické miesto 2002/1 2002a 


~13.490mh115 Historické miesto 2002/2 2002a 


~13.710mh110 Historické miesto 2002/3 2002a 


13.710km ±110zmiana kilometracji 13.940


18.090po110Nové Selo • Берегуйфалу


20.430po115Nižní Remety • Нижні Ремети


22.160po120Vyšní Remety • Верхні Ремети


27.314st120 Chmelník • Хмільник2003 


30.090po125Chmelník zastávka • Хмілник з.п.


32.850po135Kivjažď • Кам`янське


37.760po135Selce • Заріччя-Сільце Zdjęcia


42.330po135Iršava trh • Иршава рынок


43.240st140 Iršava • Іршава Zdjęcia2004 


46.790po150Doubravka nad Boržavou • Дібрівка-Боржавська


51.830po+ład140Bílky • Білки


54.060po140Imstičovo • Імстичово


57.030po140Lukovo • Луків


60.010po160Zadné zastávka • Приборжавське з.п.


60.990po+ład165Zadné • Приборжавське


63.490po170Dovhé zastávka • Довге з.п.


65.260po+ład175Dovhé • Довге


70.480po+ład190Suchá-Broňka • Бронька


74.150st210Kušnice • Кушниця


Ostatnia edycja strony: 2023.06.08 - 14:24:57

Atlas Kolejowy Europy Środkowej • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (43122067 / 73262 / 38845 / 4018 / 10732.22)