polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 107Ta35
Popelín
stacja (st)

↑ 07:55 - ↓ 18:29
↑ 07:53 - ↓ 18:31
Km osi

Linie kolejowe:
44.445

Zmiany nazw punktu: Popelin / Popelín 1939-1945Popelín 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1887. • BMTB
Numer ewidencyjny:
75752
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Jihočeský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.01.06 - 16:43

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (14081507 / 17423 / 333 / 2464 / 5714.90)