polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówStátní lesy
bocznica szlakowa (bsz)

↑ 07:54 - ↓ 18:35
↑ 07:52 - ↓ 18:37
Km osi

Linie kolejowe:
23.367

0.000

Otwarcie, kolej pierwotna:
1929. • ČSD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Jihočeský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2016.11.19 - 10:36

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (14116125 / 15534 / 4124 / 2466 / 5724.30)