polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 074Ea28
Ostrov nad Ohří

stacja (st)
/ zdalne sterowanie z: Karlovy Vary (st) /

07:11 - 18:44
Km osi

Linie kolejowe:
169
.756
0
.000
Zmiany nazw:
Schlackenwerth 1896-1918Ostrov / Schlackenwerth 1918-1938Schlackenwerth 1938-1945Ostrov 1945-1955Ostrov nad Ohří 1955-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1870.09.19 • BEB
Numer ewidencyjny:
75855-7
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3       dawniej:    4 / 4
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Karlovarský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.12.22 - 23:47:32


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (31055271 / 12749 / 3863 / 3413 / 9099.11)