polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 088Ba29
Cheb
stacja (st)

↑ 05:06 - ↓ 21:19
↑ 05:06 - ↓ 21:19
Km osi

Linie kolejowe:
237.252

26.500

74.420

455.030

151.468

Skrót telegraficzny: Eg
Zmiany nazw punktu:
Eger 1938-1945Cheb 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1870.09.19 • BEB
Numer ewidencyjny:
75035
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 8       dawniej:    3 / 5
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Karlovarský kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.25 - 16:56:27

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22337272 / 27071 / 19131 / 2950 / 7571.96)