polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 088Da30
Mariánské Lázně
stacja (st)
/ punkt zdalnie sterowany z: Praha CDP (dysp) /

↑ 05:05 - ↓ 21:17
↑ 05:06 - ↓ 21:17
Km osi

Linie kolejowe:
424.600

0.000

Zmiany nazw punktu:
Marienbad 1872-1919Mariánské Lázně 1919-1938Marienbad Hauptbahnhof 1938-1945Mariánské Lázně 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.01.28 • KFJB
Numer ewidencyjny:
74405
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana zdewastowana
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
nieużywana zdewastowana
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Karlovarský kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.31 - 19:28:28

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22336459 / 27071 / 18318 / 2950 / 7571.68)