polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 089Da30
Mariánské Lázně

stacja (st)
/ zdalne sterowanie z: Praha CDP (dysp) /

07:44 - 17:01
Km osi

Linie kolejowe:
424
.600
0
.000
Zmiany nazw:
Marienbad 1872-1918Mariánské Lázně 1918-1938Marienbad Hauptbahnhof 1938-1945Mariánské Lázně 1945-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.01.28 • KFJB
Numer ewidencyjny:
74405-2
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana zdewastowana
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
nieużywana zdewastowana
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Karlovarský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.10.12 - 20:37:38


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33707210 / 20307 / 16518 / 3538 / 9527.19)