polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 088Ca30
Lázně Kynžvart
stacja (st)
/ punkt zdalnie sterowany z: Praha CDP (dysp) /

↑ 05:05 - ↓ 21:18
↑ 05:06 - ↓ 21:18
Km osi

Linie kolejowe:
432.286

Zmiany nazw punktu:
Königswart 1872-1884Königswart-Sangersberg 1884-1903Königswart 1903-1912Bad Königswart 1912-1919Kynžvart Lázně 1919-1924Lázně Kynžvart 1924-1938Bad Königswart 1938-1945Lázně Kynžvart 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.01.28 • KFJB
Numer ewidencyjny:
74975
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Karlovarský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.10 - 22:39:26

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22335627 / 27071 / 17486 / 2950 / 7571.40)