polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 088Ca29
Salajna
przystanek osobowy (po)

↑ 05:06 - ↓ 21:18
↑ 05:06 - ↓ 21:18
Km osi

Linie kolejowe:
441.620

Zmiany nazw punktu:
Konradsgrün 1938-1945Kunrátov 1945-1948Salajna 1948-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.01.28 • KFJB
Numer ewidencyjny:
74995
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+mij
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Karlovarský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.07 - 22:23:33

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22335377 / 27071 / 17236 / 2950 / 7571.31)