polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 073Aa28
Aš město

stacja (st)
/ ruch prowadzony wg instrukcji D3/D4 /

07:51 - 16:57
Km osi

Linie kolejowe:
2
.021
Zmiany nazw:
Asch Stadt 1885-1918Aš město 1918-1938Asch Stadt 1938-1945Aš město 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1885.09.26 • M.dr.A-R
Numer ewidencyjny:
73015-0
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Karlovarský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.17 - 21:45:57


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33639716 / 19702 / 12687 / 3535 / 9516.19)