polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 072Ca28
Rotavský
tunel (tunel)

↑ 08:59 - ↓ 17:43
↑ 08:58 - ↓ 17:45
km osi

Linie kolejowe:
14.860 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1876.06.01 • BEB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Rotavský
Wysokość:
470 m n.p.m.
Kilometraż:
14.771 km - 14.948 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
177 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 11:43

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10564580 / 5851 / 287 / 2067 / 5111.07)