polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 074Ea28
Horní Žďár

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:11 - 18:45
Km osi

Linie kolejowe:
5
.375
Zmiany nazw:
Oberbrand 1896-1918Horní Brand / Oberbrand 1918-1938Oberbrand 1938-1945Horní Brand 1945-1949Horní Žďár 1949-1957
Otwarcie, kolej pierwotna:
1896.12.21 • kkStB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1957.08.03
Data zamknięcia:
1957.08.03
Data likwidacji:
1957
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Karlovarský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.09 - 17:01:40


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (31055251 / 12749 / 3843 / 3413 / 9099.11)