polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 074Ea28
Jáchymovský

tunel (tunel)

07:11 - 18:45
Km osi

Linie kolejowe:
~6
.90
Otwarcie, kolej pierwotna:
1896.12.21 • kkStB
Data zamknięcia:
1957.08.03
Data likwidacji:
Stan:
ścieżka rowerowa
GPS:
Kilometraż:
km - km
Wysokość:
500 m n.p.m.
Długość obiektu:
18 m
Ilość torów:
1
Karlovarský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.11.19 - 14:56:35


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (31054716 / 12749 / 3308 / 3413 / 9098.95)