polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 073Ea28
Jáchymovský
tunel (tunel)

↑ 09:00 - ↓ 17:38
↑ 08:59 - ↓ 17:40
Linie kolejowe:

km osi

6.900 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1896.12.21 • KkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Jáchymovský
Wysokość:
500 m n.p.m.
Kilometraż:
km - km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
18 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 11:10

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10554420 / 5185 / 1337 / 2065 / 5111.10)