polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 073Ea28
Jáchymovský
tunel (tunel)

↑ 07:09 - ↓ 19:20
↑ 07:07 - ↓ 19:22
Km osi

Linie kolejowe:
6.900 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1896.12.21 • KkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Jáchymovský
Wysokość:
500 m n.p.m.
Kilometraż:
km - km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
18 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 11:10

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10969576 / 6295 / 6235 / 2125 / 5162.15)