polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 089Fa29
Borecký
tunel (tunel)

↑ 05:02 - ↓ 21:15
↑ 05:02 - ↓ 21:16
Km osi

Linie kolejowe:
56.710 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.11.20 • KkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Borecký
Wysokość:
520 m n.p.m.
Kilometraż:
56.667 km - 56.753 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
86 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 14:10

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11516015 / 7139 / 9146 / 2215 / 5199.10)