polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 089Ea29
Dolnohamerský II
tunel (tunel)

↑ 05:03 - ↓ 21:17
↑ 05:03 - ↓ 21:17
Km osi

Linie kolejowe:
28.589 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.12.17 • KkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Dolnohamerský II
Wysokość:
575 m n.p.m.
Kilometraż:
28.569 km - 28.835 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
40 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 13:25

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11510415 / 7139 / 3546 / 2215 / 5196.58)