polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 089Ea29
Bečovský
tunel (tunel)

↑ 09:00 - ↓ 17:39
↑ 08:58 - ↓ 17:41
Linie kolejowe:

km osi

34.119 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.12.17 • KkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Bečovský
Wysokość:
505 m n.p.m.
Kilometraż:
33.995 km - 34.243 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
248 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 13:25

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10554461 / 5185 / 1378 / 2065 / 5111.12)