polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 089Ea29
Bečovský
tunel (tunel)

↑ 05:03 - ↓ 21:16
↑ 05:03 - ↓ 21:17
Km osi

Linie kolejowe:
34.119 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.12.17 • KkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Bečovský
Wysokość:
505 m n.p.m.
Kilometraż:
33.995 km - 34.243 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
248 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 13:25

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11504740 / 8754 / 5010 / 2214 / 5196.36)