polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 073Ea28
Karlovarský
tunel (tunel)

↑ 07:05 - ↓ 19:24
↑ 07:03 - ↓ 19:25
Km osi

Linie kolejowe:
1.128 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1899.05.15 • KkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Karlovarský
Wysokość:
375 m n.p.m.
Kilometraż:
1.088 km - 1.169 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
81.40 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 11:21

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10983807 / 7481 / 4784 / 2127 / 5163.99)