polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 072Da28
Nejdecký
tunel (tunel)

↑ 05:03 - ↓ 21:19
↑ 05:04 - ↓ 21:19
Km osi

Linie kolejowe:
20.831 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.11.28 • KkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Nejdecký
Wysokość:
605 m n.p.m.
Kilometraż:
20.715 km - 20.946 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
230,20 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 11:49

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11545553 / 6665 / 5336 / 2219 / 5203.04)