polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 072Da28
Vysokopecký
tunel (tunel)

↑ 05:03 - ↓ 21:19
↑ 05:04 - ↓ 21:19
Km osi

Linie kolejowe:
22.883 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.11.28 • KkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Vysokopecký
Wysokość:
645 m n.p.m.
Kilometraż:
22.849 km - 22.917 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
68,00 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 11:49

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11545547 / 6665 / 5330 / 2219 / 5203.04)