polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 072Da27
Novohamerský
tunel (tunel)

↑ 05:02 - ↓ 21:18
↑ 05:02 - ↓ 21:19
Km osi

Linie kolejowe:
25.331 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.11.28 • KkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Novohamerský
Wysokość:
735 m n.p.m.
Kilometraż:
25.205 km - 25.457 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
252,34 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 11:51

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11504744 / 8754 / 5014 / 2214 / 5196.36)