polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychHistorické místo 717/1

miejsce historyczne (mh)

07:02 - 17:41
Km osi

Linie kolejowe:
18
.82
18
.82
Otwarcie, właściciel:
1898.11.28 • kkStB
GPS:
Karlovarský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.10.16 - 12:14:58


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (40967633 / 18686 / 8506 / 3927 / 10432.30)