polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 077Ya28
Václavice
stacja (st)

↑ 06:52 - ↓ 19:11
↑ 06:50 - ↓ 19:12
Km osi

Linie kolejowe:
54.788

0.000

Zmiany nazw punktu: Václavice 1918-1939Wenzelsberg / Václavice 1939-1945Václavice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1875. • StEG
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Královéhradecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.12.31 - 19:00

Dokumentacja fotograficzna
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10985156 / 7481 / 6133 / 2127 / 5164.62)