polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 077Ya27
Teplický
tunel (tunel)

↑ 08:53 - ↓ 17:16
↑ 08:52 - ↓ 17:18
Linie kolejowe:

km osi

31.336 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1908.09.24 • S.p.m.dr
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Teplický
Wysokość:
470 m n.p.m.
Kilometraż:
31.221 km - 31.451 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
230 m
Geometria toru:
Z kronikarskiego obowiązku:
Modernizacja tunelu w 2016 roku
Královéhradecký kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2018.12.31 - 19:09

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10524001 / 5564 / 335 / 2060 / 5108.74)