polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 077Ya27
Teplický
tunel (tunel)

↑ 05:55 - ↓ 20:02
↑ 05:56 - ↓ 20:00
Km osi

Linie kolejowe:
31.336 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1908.09.24 • S.p.m.dr
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Teplický
Wysokość:
470 m n.p.m.
Kilometraż:
31.221 km - 31.451 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
230 m
Geometria toru:
Z kronikarskiego obowiązku:
Modernizacja tunelu w 2016 roku
Královéhradecký kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2018.12.31 - 19:09

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12014237 / 7204 / 6757 / 2276 / 5278.66)