polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 093Wa29
Hradec Králové hlavní nádraží

stacja (st)

07:32 - 16:47
Km osi

Linie kolejowe:
22
.432
27
.959
0
.000
Zmiany nazw:
Königgrätz 1857-1918Králové Hradec 1918-1939Königgrätz / Hradec Králové 1939-1945Hradec Králové 1945-1952Hradec Králové hlavní nádraží 1952-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1857.10.03 • SNDVB
Numer ewidencyjny:
53120-2
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 5
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Královéhradecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.10.16 - 16:12:57


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33694190 / 20307 / 3498 / 3538 / 9523.51)