polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Wa29
Hradec Králové hlavní nádraží
stacja (st)

↑ 04:50 - ↓ 21:05
↑ 04:50 - ↓ 21:05
Km osi

Linie kolejowe:
22.432

27.959

0.000

Zmiany nazw punktu:
Königgrätz 1857-1919Králové Hradec 1919-1939Königgrätz / Hradec Králové 1939-1945Hradec Králové 1945-1952Hradec Králové hlavní nádraží 1952-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1857.11.04 • SNDVB
Numer ewidencyjny:
53120
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 5
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Královéhradecký kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.02 - 17:49:05

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22167193 / 16437 / 12505 / 2944 / 7529.62)