polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 078Xa28
Smiřice

stacja (st)

04:58 - 20:49
Km osi

Linie kolejowe:
33
.206
11
.789
Zmiany nazw:
Smiřic 1857-Smiřitz 1865-1918Schmirschitz / Smiřice 1939-1945Smiřice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1857.11.04 • SNDVB
Numer ewidencyjny:
56800-6
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Královéhradecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.14 - 01:15:43


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35874755 / 12046 / 29087 / 3653 / 9820.63)