polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 093Xa29
Hradec Králové-Slezské Předměstí
stacja (st)

☀ ↑ 07:26 - ↓ 17:56
☀ ↑ 07:28 - ↓ 17:54
Km osi

Linie kolejowe:
32
.200
Zmiany nazw punktu:
Schlesische Vorstadt 1886-1917Schlesische Vorstadt b/Königgrätz 1917-1919Slezské Předměstí u Hradce Králové 1919-1924Slezské Předměstí 1924-1939Schlesische Vorstadt / Slezské Předměstí 1939-1945Slezské Předměstí 1945-1952Hradec Králové-Slezské Předměstí 1952-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1886 • ÖNWB
Numer ewidencyjny:
53140
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Královéhradecký kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.02 - 17:20:32


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24431066 / 15644 / 10161 / 3065 / 7970.98)