polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 093Xa29
Blešno
przystanek osobowy+posterunek odstępowy (po+pe)

☀ ↑ 07:26 - ↓ 17:56
☀ ↑ 07:28 - ↓ 17:54
Km osi

Linie kolejowe:
37
.745
Zmiany nazw punktu:
Blešno 1921-1939Bleschno / Blešno 1939-1945Blešno 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1921.11.01 • ČSD
Numer ewidencyjny:
53170
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Královéhradecký kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.03 - 09:05:45


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24430806 / 15644 / 9901 / 3065 / 7970.90)