polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 093Ya30
Kostelec nad Orlicí město
przystanek osobowy (po)

↑ 04:49 - ↓ 21:03
↑ 04:49 - ↓ 21:03
Km osi

Linie kolejowe:
60.288

Zmiany nazw punktu:
Kostelec nad Orlicí město 1935-1939Adlerkosteletz Stadt / Kostelec nad Orlicí město 1939-1945Kostelec nad Orlicí město 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1935 • ČSD
Numer ewidencyjny:
53250
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Královéhradecký kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.02 - 23:25:37

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22167018 / 16437 / 12330 / 2944 / 7529.56)