polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 078Xa28
Jaroměř zastávka

przystanek osobowy (po)

07:37 - 16:41
Km osi

Linie kolejowe:
41
.904
Zmiany nazw:
Jaromĕř 1911-1918Jermer / Jaroměř 1939-1945Jaroměř 1945-1949Jaroměř zastávka 1949-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1911.06.03 • kkStB
Numer ewidencyjny:
56780-0
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Královéhradecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.12 - 02:06:18


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33629694 / 19702 / 2665 / 3535 / 9513.35)