polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 093Za30
Rybenský
tunel (tunel)

↑ 04:48 - ↓ 21:02
↑ 04:48 - ↓ 21:03
Km osi

Linie kolejowe:
7.191 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1906.10.15 • KkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Rybenský
Wysokość:
350 m n.p.m.
Kilometraż:
7.154 km - 7.229 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
75 m
Geometria toru:
Královéhradecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.04 - 17:24

Dokumentacja fotograficzna
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11491863 / 10970 / 887 / 2213 / 5192.89)