polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 076Wa28
Račice nad Trotinou nákladiště
ładownia (ład)

↑ 04:50 - ↓ 21:06
↑ 04:50 - ↓ 21:06
Km osi

Linie kolejowe:
6.367

Otwarcie, kolej pierwotna:
1882.03.19 • BCB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2004.12.12
Numer ewidencyjny:
58070
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Královéhradecký kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.04 - 22:46:30

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22242087 / 25029 / 13228 / 2947 / 7547.37)