polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Wa28
Sendražice

przystanek osobowy (po)

04:56 - 20:51
Km osi

Linie kolejowe:
8
.130
Zmiany nazw:
Sendrazic 1891-Sendraschitz / Sendražice 1939-1945Sendražice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1891.07.15 • BCB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2004.12.12
Data zamknięcia:
2004.12.12
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
56830-3
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Královéhradecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.11 - 01:54:41


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35908563 / 17459 / 13067 / 3655 / 9824.50)