polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Va28
Vojice

przystanek osobowy (po)

07:37 - 16:45
Km osi

Linie kolejowe:
4
.004
Zmiany nazw:
Wojitz / Vojice 1939-1945Vojice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1936.07.01 • ČSD
Numer ewidencyjny:
55550-8
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Královéhradecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.05 - 15:39:55


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33667383 / 21261 / 19093 / 3536 / 9521.32)