polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Wa29
Praskačka
stacja (st) / [LCS]

☀ ↑ 07:27 - ↓ 17:57
☀ ↑ 07:28 - ↓ 17:55
Km osi

Linie kolejowe:
20
.570
Zmiany nazw punktu:
Praskatschka 1893-1894Praskatschka-Urbanitz 1894-1919Praskačka-Urbanice 1919-1937Praskačka 1937-1939Reisig / Praskačka 1939-1945Praskačka 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1893 • ÖNWB
Numer ewidencyjny:
53110
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Zdalne sterowanie:
1) Plačice
Z kronikarskiego obowiązku:
Kasa zamknięta od 2009.12.13
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Královéhradecký kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.02 - 17:12:39


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24431117 / 15644 / 10212 / 3065 / 7971.00)