polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Wa29
Plačice
posterunek odgałęźny (podg)
/ punkt zdalnie sterowany z: Praskačka (st) /

↑ 04:50 - ↓ 21:05
↑ 04:51 - ↓ 21:05
Km osi

Linie kolejowe:
23.909

3.673

Otwarcie, kolej pierwotna:
1960.06.21 • ČSD
Numer ewidencyjny:
58010
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Královéhradecký kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.10 - 08:01:18

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22166715 / 16437 / 12027 / 2944 / 7529.45)