polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 076Ta28
Dětenice
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

↑ 07:24 - ↓ 18:06
↑ 07:25 - ↓ 18:04
Km osi

Linie kolejowe:
7.710

Zmiany nazw punktu: Jettenitz / Dětenice 1939-1945Dětenice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1883. • BCB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2007.12.09
Data zamknięcia:
2010.11.15
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Královéhradecký kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2018.12.30 - 21:40

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12451307 / 12001 / 7540 / 2331 / 5341.62)