polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 077Ya28
Běloves
posterunek odgałęźny (podg)

↑ 06:40 - ↓ 18:57
↑ 06:42 - ↓ 18:55
Km osi

Linie kolejowe:
61.600

0.000

Otwarcie, kolej pierwotna:
1945.05.04 • DRG
Data zamknięcia:
1945.05.12
Data likwidacji:
1948.10.10
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Královéhradecký kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.05.20 - 22:46

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (18029475 / 10346 / 4778 / 2671 / 6750.08)