polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 093Za30
Doudleb
przystanek osobowy+bocznica szlakowa (po+bsz)

↑ 04:49 - ↓ 21:02
↑ 04:49 - ↓ 21:02
Km osi

Linie kolejowe:
64.640

Zmiany nazw punktu:
Daudleber Zuckerraffinerie 1874-1881Daudleb 1881-1906
Otwarcie, kolej pierwotna:
1874.01.10 • ÖNWB
Data zamknięcia:
1906.10.15
Data likwidacji:
1906.10.15
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
bsz
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
1874 - vlečka
1881 - zastávka+vlečka
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Královéhradecký kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.03 - 00:12:14

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22130762 / 14962 / 4878 / 2942 / 7522.35)