polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Ua26
Žďárský

tunel (tunel)

07:38 - 16:46
Km osi

Linie kolejowe:
27
.810
Otwarcie, kolej pierwotna:
1902.07.01 • RGTE
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
27.776 km - 27.844 km
Wysokość:
470 m n.p.m.
Długość obiektu:
67 m
Ilość torów:
1
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.18 - 00:02:35


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33679598 / 22095 / 9213 / 3537 / 9522.08)