polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 076Ua26
Žďárský
tunel (tunel)

↑ 04:51 - ↓ 21:11
↑ 04:51 - ↓ 21:11
Km osi

Linie kolejowe:
27.810 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1902.06.30 • KkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Žďárský
Wysokość:
470 m n.p.m.
Kilometraż:
27.776 km - 27.844 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
67 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.12.30 - 08:40

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11545538 / 6665 / 5321 / 2219 / 5203.04)