polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Ua25
Harrachovský

tunel (tunel)

07:37 - 16:46
Km osi

Linie kolejowe:
36
.913
Otwarcie, kolej pierwotna:
1902.10.02 • KPEV
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
36.773 km - 37.053 km
Wysokość:
720 m n.p.m.
Długość obiektu:
279 m
Ilość torów:
1
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.06 - 21:09:09


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33679449 / 22095 / 9064 / 3537 / 9522.04)