polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 076Ua25
Harrachovský
tunel (tunel)

↑ 04:49 - ↓ 21:09
↑ 04:49 - ↓ 21:09
Km osi

Linie kolejowe:
36.913 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1902.10.02 • KPEV
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Harrachovský
Wysokość:
720 m n.p.m.
Kilometraż:
36.773 km - 37.053 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
279 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.12.30 - 08:42

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11473935 / 6551 / 528 / 2211 / 5189.48)