polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Ta26
Proseč nad Nisou

przystanek osobowy (po)

07:38 - 16:47
Km osi

Linie kolejowe:
7
.094
Zmiany nazw:
Proschwitz 1888-1918Prošovice (Proschwitz) 1918-1922Prošovice 1922-1938Proschwitz (Neisse) 1938-1945Proseč nad Nisou 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1888.11.26 • RGTE
Numer ewidencyjny:
55132-5
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.17 - 23:56:32


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33679820 / 22095 / 9435 / 3537 / 9522.14)