polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 076Ta26
Dolnolučanský
tunel (tunel)

↑ 07:00 - ↓ 19:11
↑ 06:58 - ↓ 19:13
Km osi

Linie kolejowe:
17.877 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.07.12 • SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Dolnolučanský
Wysokość:
590 m n.p.m.
Kilometraż:
17.836 km - 17.918 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
82 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.12.30 - 08:46

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10969542 / 6295 / 6201 / 2125 / 5162.14)