polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 076Ta26
Smržovský
tunel (tunel)

↑ 04:50 - ↓ 21:10
↑ 04:50 - ↓ 21:11
Km osi

Linie kolejowe:
19.824 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.10.10 • SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Smržovský
Wysokość:
600 m n.p.m.
Kilometraż:
19.616 km - 20.033 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
417 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.06.09 - 22:54

Dokumentacja fotograficzna
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11515986 / 7139 / 9117 / 2215 / 5199.09)