polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 076Ta26
Smržovský
tunel (tunel)

↑ 08:50 - ↓ 17:31
↑ 08:49 - ↓ 17:32
km osi

Linie kolejowe:
19.824 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.10.10 • SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Smržovský
Wysokość:
600 m n.p.m.
Kilometraż:
19.616 km - 20.033 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
417 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.12.30 - 08:43

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10564529 / 5851 / 236 / 2067 / 5111.04)