polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Ua26
Hornotanvaldský

tunel (tunel)

07:38 - 16:46
Km osi

Linie kolejowe:
25
.689
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.10.10 • RGTE
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
25.654 km - 25.725 km
Wysokość:
490 m n.p.m.
Długość obiektu:
71 m
Ilość torów:
1
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.18 - 00:00:26


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33679527 / 22095 / 9142 / 3537 / 9522.06)