polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Ua26
Dolnotanvaldský

tunel (tunel)

07:38 - 16:46
Km osi

Linie kolejowe:
25
.991
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.10.10 • RGTE
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
25.967 km - 26.015 km
Wysokość:
485 m n.p.m.
Długość obiektu:
48 m
Ilość torów:
1
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.18 - 00:00:41


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33679076 / 22095 / 8691 / 3537 / 9521.93)