polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Ua26
Říkovský I

tunel (tunel)

07:26 - 16:59
Km osi

Linie kolejowe:
104
.358
Otwarcie, kolej pierwotna:
1858.12.01 • SNDVB
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
104.210 km - 104.507 km
Wysokość:
325 m n.p.m.
Długość obiektu:
297 m
Ilość torów:
1
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.11.30 - 17:12:32


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33827716 / 26675 / 16701 / 3544 / 9545.07)