polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 076Ua26
Říkovský I
tunel (tunel)

↑ 07:04 - ↓ 19:07
↑ 07:02 - ↓ 19:09
Km osi

Linie kolejowe:
104.358 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1858.12.01 • SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Říkovský I
Wysokość:
325 m n.p.m.
Kilometraż:
104.210 km - 104.507 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
297 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.12.30 - 21:22

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10951223 / 7634 / 1714 / 2123 / 5158.37)