polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Ua26
Říkovský I

tunel (tunel)

04:57 - 21:08
Km osi

Linie kolejowe:
104
.358
Otwarcie, kolej pierwotna:
1858.12.01 • SNDVB
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
104.210 km - 104.507 km
Wysokość:
325 m n.p.m.
Długość obiektu:
297 m
Ilość torów:
1
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.11.30 - 17:12:32


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (28972335 / 27828 / 7594 / 3325 / 8713.48)