polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Ua26
Říkovský II

tunel (tunel)

07:40 - 16:43
Km osi

Linie kolejowe:
104
.871
Otwarcie, kolej pierwotna:
1858.12.01 • SNDVB
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
104.717 km - 105.024 km
Wysokość:
320 m n.p.m.
Długość obiektu:
307 m
Ilość torów:
1
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.11.30 - 17:12:40


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33629580 / 19702 / 2551 / 3535 / 9513.32)