polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 076Sa25
Kunratice u Frýdlantu

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:41 - 16:45
Km osi

Linie kolejowe:
3
.858
Zmiany nazw:
Kunnersdorf 1900-1918Kunnersdorf b/Friedland 1938-1945Kunratice u Frýdlantu 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1900.08.25 • FBB
Data zamknięcia:
1976.01.13
Data likwidacji:
1984.11.19
Numer ewidencyjny:
54692-9
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
W wykazie stacji DOKP Wrocław z 1945 roku przystanek nosi nazwę Kromieszyn.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.14 - 20:17:05


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33667849 / 21261 / 19559 / 3536 / 9521.45)