polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Ta26
Dolní Lučany

przystanek osobowy (po)

07:38 - 16:46
Km osi

Linie kolejowe:
18
.0
Zmiany nazw:
Unter Wiesenthal 1894-Unterwiesenthal 1938-1945Dolní Lučany 1945-1951
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • RGTE
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1949?
Data zamknięcia:
1951?
Data likwidacji:
1951?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.17 - 23:59:02


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33679687 / 22095 / 9302 / 3537 / 9522.11)