polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 076Sa26
Horní Růžodol

przystanek osobowy (po)

07:39 - 16:47
Km osi

Linie kolejowe:
1
.400
Zmiany nazw:
Reichenberg Rangirbahnhof ?-1891Rosenthal 1891-1918Horní Růžodol 1918-1938Oberrosenthal 1938-1940Reichenberg-Oberrosenthal 1940-1945Horní Růžodol 1945-1949
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Data zamknięcia:
1949?
Data likwidacji:
1949?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.06 - 21:00:28


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33679738 / 22095 / 9353 / 3537 / 9522.12)