polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 075Sa26
Horní Růžodol
przystanek osobowy (po)

↑ 05:59 - ↓ 20:06
↑ 06:00 - ↓ 20:04
Km osi

Linie kolejowe:
1.400

Zmiany nazw punktu: Reichenberg Rangirbahnhof -1891Rosenthal 1891-1918Oberrosenthal 1938-1940Reichenberg-Oberrosenthal 1940-1945Horní Růžodol 1945-1949
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Data zamknięcia:
1949?
Data likwidacji:
1949?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Liberecký kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.02.11 - 21:15

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12014378 / 7204 / 6898 / 2276 / 5278.72)